Groene daken

Minder fijn stof, waterretentie om piekbelasting op het riool te voorkomen, energiebesparing, een prettigere leefomgeving voor mens én dier. 

In stedelijke gebieden is vaak weinig ruimte voor groen. Een prima oplossing voor dit probleem is groen op het dak. Een (extensief) groendak met vegetatiematten bestaat uit een wortelwerende laag (of wortelwerende dakbedekking), eventueel een drainagelaag en een voedingsbodem waarop de vegetatie groeit.

Een groendak is duurzaam

Een groendak is duurzaam. Zo heeft een groendak een waterretentie van circa 45% en bespaart het, dankzij haar isolerende werking, veel energie. Er zijn nog veel meer voordelen.

Voordelen groene daken

Over de voordelen van groene daken wordt veel geschreven. Ze zorgen voor een lagere omgevingstemperatuur, opname van CO2 en fijn stof, waterretentie, energiebesparing… Wat is waar en hoe zit het nu eigenlijk precies? Sempergreen® zet alle voordelen overzichtelijk op een rij, mét wetenschappelijke onderbouwing.

Financiële voordelen:


Isolatie dus flinke energiebesparing
Bescherming tegen zon, regen, temperatuurwisselingen

Langere levensduur dakbedekking
Natuurlijke uitstraling

Waarde van het gebouw stijgt
Regenwaterretentie

Minder (piek)belasting riool
Lange levensduur groendak

Een groendak is terugverdiend in 8-21 jaar

Milieutechnische voordelen:
Isolatie dus flinke energiebesparing
Lagere omgevingstemperatuur

Reductie Urban Heat Island effect
Opname CO2

Schonere lucht
Opname fijn stof
Stimulering biodiversiteit

Bevordering leefomgeving vogels en insecten
Regenwaterretentie

Minder belasting riool en daaruit voortvloeiende (riool)overstromingen
Regenwaterzuivering

Schoner milieu

Praktische voordelen:
Geluidsisolatie

Meer omgevingsrust binnen en buiten
Natuurlijke uitstraling

Prettig om op uit te kijken, groen geeft rust en ontspanning
Ballastvorming niet nodig

Minder werk bij aanleg dak